Teknoloji

LADyapı, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında
inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de
kısaltmaktadır.

İnşaat Aşamasında;

Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve
sanatına, deprem yönetmenliğine uymak.
Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve
yönetmeliklere uymak.
Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeron ile çevre değerlerinin
korunmasında dünya standartlarını uygulamak.
Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde
gerekli kaynakları kullanmak.
Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.