LADyapı’da Çalışmak

LADyapı, Çalışanını gönül ve güç birliği içinde geleceğe bakma düşüncesinin bir ifadesi olarak
benimseyen, çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştirebilen ve yaptığı her çalışma ile
değer katan kişilerden oluşan bir ailedir.
LADyapı dünyadaki gelişime paralel olarak, İnsan Kaynakları Yönetimi’ndeki gelişmeleri yakından takip
eden ve “Stratejik Yönetim” kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi
uygulamalarının temel ilkeleri şunlardır:

Uyum ve Gelişim: LADyapı vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve
şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan
kaynağını gruba kazandırmak.
Dinamizm: LADyapı şirketinin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını
dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak.
Maksimum Performans: İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim
gücünün grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve
sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.
Çalışanlarımızın Bugünü: Çalışanlara; çağdaş, rahat ve güvenli iş ortamı sunmak.
Çalışanlarımızın Yarını: Çalışanlara kariyer geliştirme fırsatları sunmak.
Bireysel Gelişim: Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli
öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.