Değerlerimiz

LADyapı Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş
ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden imal ettiklerimiz
aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.
Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri
doğrultusunda kullanmak.

Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağımıza uygun üstün kalite de her alanda hizmet
vermek.

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik
hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.
Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları meydana getirerek, ekonomiye katkıda
bulunmak.