Başkanımızın Mesajı

Biz LADyapı şirketi olarak hem bugün hem de gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli projeler yapmak
İlkemiz, topluma hizmet etmek ve ülkemizin refahına sonsuz önem vermektir.

Kendimizi topluma karşı sorumlu hissediyoruz yalnızca projeler ve imalatlarla değil; eğitim ve çevre
anlamında da topluma katkıda bulunmayı kendimize görev biliyoruz. Çünkü gönülden inanıyoruz ki;
en iyi yatırım geleceğe yapılan yatırımdır ve kalkınma eğitimli vatan ve millet sevgisi ile hasrolunmuş
halk ile olur.

Çevreye karşı duyarlıyız, doğal kaynakları bitirip bizden sonraki nesilleri çölde bırakmak değil mevcut
kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanarak gelecek nice nesillerimizin de hakkı olan haklarını elden
devretmektir. Her girişimimizde, insanlığa ve onun yaşam alanı olan kainata olan bağımlılığımızı
sürdüreceğiz.